Asociatia Nazuinte

Formularul 230 se depune de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România. Formular 230 Descarcă Declarația se depune la: organul fiscal în a cărui raza teritorială contribuabilul are adresa unde...